menu
nagłówek | header | image

Sesja Posterowa

Sesja POSTEROWA - wydłużenie terminu składania plakatów do 20 lutego

Sesja POSTEROWA, dotyczy “środowiska” symulacji medycznej. Termin nadsyłania propozycji posterów w formacie elektronicznym mija 20 lutego 2022 r. Plakaty zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji, a najciekawszy z nich zostanie uhonorowany nagrodą specjalną.

Wybrane plakaty zostaną przedstawione w formie drukowanej.

Wyniki zostaną ogłoszone 25 lutego 2022 r.

Format plakatu: 70cm x 90cm, w pionie.

Poster należy przygotować na jednym arkuszu.

1. Treść plakatu badawczego:

 • Tytuł (pozycja: środek plakatu, czcionka: 48 pkt.).
 • Imię i nazwisko, afiliacja oraz adres e – mail Autora/Autorów.
 • Merytoryczna zawartość posterów empirycznych
  - wstęp teoretyczny,
  - cel badania i hipotezy badawcze,
  - metoda: osoby badane, narzędzia badawcze,
  - wyniki badań,
  - dyskusja wyników,
  - wnioski.
  Dodatkowo: wykresy, schematy, ilustracje, inne elementy graficzne.

2. Zawartość posterów teoretycznych:

 • Ciekawe “case study” wykorzystane w symulacji medycznej.
 • Prezentacja symulacji medycznej lub wyjątkowości swojego Centrum Symulacji Medycznej.

3. Szczegółowe wymagania techniczne obejmują:

 • Wielkość czcionki wykorzystanej na plakacie – nie może być ona mniejsza niż 24 pkt; dopuszcza się zastosowanie czcionki o wielkości 18 pkt. w części dotyczącej cytowania literatury.
 • Zalecaną czcionką jest Times New Roman.
 • Interlinia powinna wynosić co najmniej 1,15.
 • Marginesy są dowolne.
 • Jeśli na plakacie umieszczane są zdjęcia/mapy zaleca się, by ich rozdzielczość wynosiła co najmniej 150 dpi i była nie większa niż 300 dpi.

4. Poster powinien mieć wymiar: 70cm x 90cm, w pionie i zostać zapisany jako plik PDF.

5. Gotowe postery należy przesłać na adres: posters.medsim@gmail.com.

aktualizacja: 2022-03-21